Opstelling met vloerankers

Het familie systeem strekt zich over meerdere generaties uit. Wie wij nu zijn, heeft alles te maken met het verleden van onze voorouders. Iedereen heeft zijn eigen plek in het systeem en er is sprake van een ordening. Het op een diep niveau leren kennen van de eigen plek, de plek van anderen en de acceptatie hiervan, kan tot veel inzicht en verandering leiden. Wanneer een of meer van deze aspecten in een systeem in de knel komen, ontstaan verschillende dynamieken. Zoals: je plaatsen boven een ander, iets dragen voor iemand anders in het systeem, de opgaven van iemand anders vervullen of onverwerkte emoties van een ander overnemen. Een aantal symptomen kan het gevolg zijn. Bijvoorbeeld: aan kracht verliezen, onbedoelde ruzies, uitsluiting van een van de (familie)leden, ziekte, verslaving of onduidelijke lichamelijke klachten.

Het Systemisch Werken biedt d.m.v. een opstelling mogelijkheden om dieper in een systeem te kijken. Het is een methode die datgene dat zich in de binnenwereld afspeelt zichtbaar maakt en processen in gang zet. Zo wordt inzicht verkregen in hoe mensen verstrikt zijn in de systemen waarvan zij deel uitmaken. Oplossingen worden mogelijk als de verstoorde structuur eenmaal zichtbaar is. Dan kunnen de relaties weer in overeenstemming komen met de natuurwetten, in het systemisch werk ook wel de wetmatigheden of basisprincipes genoemd.

Vloerankers vervangen als het ware de representanten waardoor we één-op-één met opstellingenwerk aan de slag kunnen.